Информационни технологии за 10 клас


Отиване към съдържанието

Разпределение

Годишно разпределение по ИТ за 10 клас

печат

Час

Тема на урока

Тип на урока

1.

Въведение в бази от данни

нови знания

2.

Релационни бази от данни

нови знания

3.

Етапи в разработката на бази от данни

нови знания

4.

Създаване на таблици в СУБД

нови знания

5.

Въвеждане на данни в СУБД

нови знания

6.

Маски и помощни заявки при въвеждане на данни в СУБД

нови знания

7.

Заявки за изчисления в СУБД

нови знания

8.

Отчети в СУБД

нови знания

9.

Отчети с групиране по поле

нови знания

10.

Команден панел в СУБД

нови знания

11.

Упражнение

проверка и оценка

12.

Принципи в проектирането на таблици в бази от данни

комбиниран

13.

Начини за въвеждане на данни в СУБД

упражнение

14.

Формуляри и заявки при въвеждане на данни в СУБД

комбиниран

15.

Заявки за актуализация в СУБД

нови знания

16.

Подформуляри и генериране на отчети в СУБД

упражнение

17.

Приложение за работа с данни чрез СУБД

комбиниран

18.

Задание: Автомобили под наем*

упражнение

19.

Задание: Игрална зала*

упражнение

20.

Задание: Библиотека*

упражнение

21.

Задание: Извънкласни дейности*

комбиниран

22.

Тестово изпитване върху бази от данни

проверка и оценка

23.

Авторско право

нови знания

24.

Упражнение

упражнение

25.

Уеб базирани регистри с бази от данни

упражнение

26.

Киберпрестъпления и безопасност в Интернет

нови знания

27.

Упражнение

упражнение

28.

Тестово изпитване върху авторско право и киберпрестъпления

проверка и оценка

29.

Превод на видеоклип със субтитри

нови знания

30.

Проекти

упражнения

31.

Проекти

упражнения

32.

Проекти

упражнение

33.

Проекти

упражнение

34.

Проекти

упражнение

35.

Проекти

упражнение

36.

Представяне работата по проекти

проверка и оценка

*Внимание!
Уроци 18-21 преминават по следната схема: групата/класа се разделя на 8 екипа от двама-трима ученика. Всяко едно от задания се дава на два екипа едновременно. Първият час учениците проектират таблиците по заданията. Вторият час те представят таблиците пред класа и започват въвеждането на данни в тях, като при необходимост ги довършват у дома. Третият час се разработват формулярите, отчетите и контролния панел. Четвъртия час се представят пред класа създадените системи за бази от данни, които се оценяват.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню