Информационни технологии за 10 клас


Отиване към съдържанието

29 учебен час

Разпределение

Урок 25
За нормалното протичане на часа е необходимо да се осигурят слушалки и да се инсталират DivXLand Media Subtitler и DirectVodSub за възпроизвеждане на субтитрите.
1 задача

Учителят демонстрира изпълнението на задачата, като видеоклипа се гледа с помощта на проектор.
2 - 4 задача
Задачите се изпълняват самостоятелно, като при необходимост учителят помага.
Ако Интернет връзката не позволява изпълнението на задачата, то може да се използва видеоклипа от тук.
5 - 7 задача
Задачите се поставят за самостоятелно изпълнение от учениците, без намеса на учителя.
9 задача
Учителят демонстрира изпълнението на задачата, като преди това коментира превода на изречението в класа.
10 - 11 задача
Задачите се поставят за самостоятелно изпълнение.
След това учителят обръща внимание, че при възпроизвеждане на видеоклипа от начало се виждат приложението субтитри към него.
12 задача
Задачата се поставя за самостоятелно изпълнение, като при недостиг на време, работата по нея се прекратява, за да се изпълни следващата задача в рамките на часа.
Ако учениците имат проблеми с разбирането на текста на английски език, учителят може да раздаде предварително разпечатан пълния текст на видеоклипа.
Ако учениците имат проблеми при превода на част от текст, то учителят може да насочи тяхното внимание към преводача на
Google.
13 задача
Учениците изпълняват самостоятелно задачата, като учителят коментира, че за да се възпроизведат субтитрите, заедно с видеоклипа, то имената на файловете трябва да съвпадат. За синхронизираното изпълнение се използват специални програми, като
DirectVodSub, например.
Ако е необходимо да се приложат към самия видеоклип, то се използва програмата
VirtualDub.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню