Информационни технологии за 10 клас


Отиване към съдържанието

3 учебен час

Разпределение

Урок 3
1 задача
Задачата се изпълнява колективно, като учителят посочва различни ученици да четат съответните определения.
2 задача
Задачата се изпълнява индивидуално, като след нейното завършване, учителят може да постави контролни въпроси, като тези:

  • Колко души работят в една смяна в кафенето?
  • Колко маси обслужва един сервитьор?
  • В кафенето предлагат ли се сандвичи?

3 задача
По задачата се работи колективно, като се обсъжда всяка една характеристика какво представлява и тогава се отнася към съответния обект. Очаква се следното разпределение:
номер на маса - Поръчка
дата - Поръчка
час на откриване - Поръчка
час на закриване - Поръчка
сервитьор - Поръчка и Персонал
наименование на напитката - Поръчка и Напитка
цена на напитката - Напитка
име - Персонал
фамилия - Персонал
длъжност - Персонал
4 задача
Задачата се поставя за самостоятелно изпълнение от учениците, като се обръща внимание на полето с думите, които могат да използват. Попълнените таблици трябва да изглеждат така:

5 задача
Задачата се поставя за самостоятелно изпълнение от учениците в рамките на 1-2 минути, като след това се прави проверка. Ключовите полета за съответните таблици трябва да бъдат:
Таблица за напитките -
ID_drink
Таблица за поръчките - ID_order
Таблица за персонала - ID_personal
За Таблицата за заявки на клиентите няма ключово поле!
6 задача
Задачата се поставя за самостоятелно изпълнение от учениците в рамките на 2 минути, като след това се прави индивидуална проверка от учителя.

7 задача
Задачата се изпълнява колективно, като се коментира в кои ситуации е едно и в кои много.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню