Информационни технологии за 10 клас


Отиване към съдържанието

28 учебен час

Разпределение

Часът е предназначен за проверка на знанията на учениците за авторското право и киберпрестъпленията. Провежда се под формата на тестово изпитване, като учениците се разделят на две групи. На всяка група се дава отделен вариант за тестово изпитване, съдържащ набор от въпроси.
Тестово изпитване - 1 вариант
Тестово изпитване - 2 вариант


Назад към съдържанието | Назад към главното меню