Информационни технологии за 10 клас


Отиване към съдържанието

5 учебен час

Разпределение

Урок 5
2 задача
Данните се въвеждат в табличен режим, като учителят коментира автоматичното генериране на номер, което не може да се редактира от потребителя, и изборът на позиция за служителя от падащия списък.
3 задача
Задачата се поставя за самостоятелно изпълнение от учениците, като се обръща внимание, че трябва да се ползват данните от заданието от Урок 3. При необходимост учителят може да разпечата заданието от тук.
По време на въвеждането на данните учителят коментира, че ако записите са с по-голям брой полета, то използването на табличната форма е неудачно, тъй като потребителят трябва да внимава в коя колона се намира, за да не сгреши при попълването. Ето защо в този случай се използва форма (формуляр) за въвеждане на данни.
4 задача
Задачата се изпълнява групово, чрез демонстрация, като учителят прави коментар на всяка една стъпка. След зареждане на готова форма се обръща внимание, че въведените преди направата на формата данни са налице. Учителят обръща внимание на етикетите на полета, които са самите имена на полета. В случая това не е удачно, тъй като са имена на английски, а може и да се съкращения. Затова е необходимо те да се променят.
5 задача
Учителят коментира как се прави промяната на етиката и управлението на всяка една контрола във формата. Обръща специално внимание на контролите, в които се въвеждат данните.
6 задача
Задачата се поставя за самостоятелно изпълнение, като учителят следи за крайния резултат.
8 - 9 задача
Учителят поставя задачите за самостоятелно изпълнение, като при необходимост помага.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню