Информационни технологии за 10 клас


Отиване към съдържанието

13 учебен час

Разпределение

Урок 13
1 - 2 задача
Учениците самостоятелно изпълняват задачите, като учителят проверява за тяхната коректност.
3 задача
По задачата се работи колективно, без да се демонстрира нейното изпълнение от учителя. Учениците изброяват марки автомобили, които се въвеждат от всички в групата.
4 задача
Задачата се изпълнява самостоятелно от учениците.
5 задача
Учителят припомня необходимостта от връзки между таблиците за извличане на информация от базата данни. Поставя задачата за самостоятелно изпълнение, като при необходимост помага.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню