Информационни технологии за 10 клас


Отиване към съдържанието

6 учебен час

Разпределение

Урок 6
2 задача
Учителят поставя за изпълнение задачата, като изисква въвеждането на данните да бъде по модела показан в учебното помагало, като обаче се въведе текущата дата и час.
3 задача
Учителят поставя въпросите на различни ученици от класа, като се очаква формулирането на следните отговори:

  • Защо в полето за Номер не се въвежда номер на поръчката?

Полето е определено за автоматично номериране, като тип данни.

  • При въвеждането на датата и часа на откриване на поръчката ясно ли е в какъв формат трябва да бъдат въведени?

Не, тъй като е възможно датата и часа да бъдат вкарани с различни разделите ли или използвани различни символни означения.

  • Как посочихте номера на Аня за обслужващ поръчката?

Предварително в таблицата с персонала правим проверка кой пореден номер е Аня.
6 задача
Учителят демонстрира задаването на маска за въвеждане на дата, като коментира извършваните стъпки.
7 задача
Задачата се поставя за самостоятелно изпълнение, като при необходимост учителят помага. След изпълнение на задачата, учителят изисква отварянето на формата за поръчки, където се установява, че извършените промени не се отразени в нея. Това изисква създаването на тази форма отново.
9 задача
Задачата се поставя за самостоятелно изпълнение, като учителят не помага, а само наблюдава и проверява крайния резултат.
10 задача
Задачата се изпълнява самостоятелно от учениците, за да се установи, че зададената маска работи.
12 задача
Учителят насочва вниманието, че ако заведението работи с по-голям персонал и трябва се прави проверка на поръчките от управителят коя от кого се обслужва, то използването само на номера не е достатъчно. Затова ще се създаде помощна заявка, която при въвеждането на номер на служител автоматично ще изписва неговото име.
Учителят демонстрира последователно създаването на помощната заявка, като обръща внимание на таблиците, които се използват и връзката между тях, създадена преди това.
13 задача
Задачата се поставя за самостоятелно изпълнение от учениците, като учителят следи за крайния резултат.
14 задача
Учителят обръща внимание на свойствата на полето и по-специално на забраната за редактиране.
15 задача
Задачата се поставя за самостоятелно изпълнение, като при необходимост учителят помага.
16 задача
Учителят коментира, че при създаването на тази заявка ще се използва друг тип организация на полетата във формата.
17 задача
Задачата се поставя за самостоятелно изпълнение.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню