Информационни технологии за 10 клас


Отиване към съдържанието

15 учебен час

Разпределение

Урок 15
1 задача
Учителят демонстрира изпълнението на задачата, като коментира отделните стъпки. Особено внимание се отделя на създаването на формулата в прозореца
Expression Builder.
2 задача
Задачата се поставя за самостоятелно изпълнение, като при необходимост учителят помага.
3 задача
Учителят обръща внимание на възможността за задаване на условие при заявките за промяна, като насочва вниманието на учениците към реда
Criteria.
4 задача
Учениците изпълняват самостоятелно задачата, като учителят коментира използването на две условия едновременно.
5 задача
Учителят демонстрира изпълнението на задачата, като акцентира върху възможността да се използват функции и начина за тяхното построяване.
6 задача
Задачата се поставя за самостоятелно изпълнение от учениците, като учителят контролира крайния резултат.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню