Информационни технологии за 10 клас


Отиване към съдържанието

26 учебен час

Разпределение

Урок 24
Учителят започва часа с беседа за мястото на Интернет в ежедневието на съвременния човек. Припомня основните моменти в развитието на електронната комуникация, започвайки от е-мейла, преминавайки към програмите за комуникация в реално време и достигане до блоговете и социалните мрежи.
Успоредно с развитието на услугите и възможностите за обмяна на информация между хората в Интернет, се развиват и злономерените действия на някои потребители, спрямо други. Днес тези действия се окачествяват от законодателствата на редица държави като киберпрестъпления. В много страни има създадени специализирани органи на властта, които се занимават с тяхното преследване, но без помощта и ангажираността на всеки един потребител на мрежата е трудно физическото залавяне на извършителите.
1 задача
Учителят поставя за изпълнение задачата, като коментира, че в България ГДБОП е службата, която се занимава с въпросите на киберпрестъпленията.
2 задача
Учениците сами намират отговори на въпросите, разглеждайки отделните секции на сайта, като при необходимост учителят ги допълва. Очакваните отговори на въпросите са:

  • Фишингът може ли да навреди на компютъра?

Не, той е насочен към събиране на данни от потребителите.

  • Можете ли да получите фишинг от Ваш приятел?

Да, защото неговия е-мейл адрес е използван за прикритие, без знанието на приятеля.

  • Каква е разликата между фишинг и 419?

При 419 получавате е-мейл с молба за помощ при трансфер на пари от африканска държава, докато при фишинга можете да получите е-мейл с покана да посетите сайт, за да въведете своите данни.

  • Можете ли да разпознаете в електронно писмо връзка към истински уеб сайт и негов измамен двойник?

Да, ако внимателно се разгледат съответните връзки, представени и истинските, към които те водят.

  • Можете ли да спечелите от лотария в Интернет, за която не сте подали желание за участие?

Не, тъй като никой няма право да Ви включва в игра, без Ваше разрешение.

  • Какъв задължителен софтуер трябва да имате инсталиран на компютъра, за да се предпазите от някой кибератаки?

Антивирусна програма, защитна стена на операционната система, анти-фишинг софтуер.

  • Какво трябва да направите, ако установите, че са Ви откраднали лична данни?

Да се информират органите на МВР, както и институции/организации, които имат отношение към данните (примерно: банки).

  • Трябва ли да запазите електронно съобщение (e-mail или SMS), което Ви тормози със своето съдържание?

Да, за да може да се използва като доказателствен материал при необходимост.

  • На кой телефонен номер можете да позвъните, ако имате усещане, че сте подложени на кибертормоз?

116 111
3 задача
При изпълнението на задачата, учителят коментира предназначението на сайта и неговите целеви групи.
4 задача
По задачата се работи колективно, като различни ученици прочитат съответните правила. Учителят поставя въпроса дали някой в класа е нарушил правилото преди, без да знае за това. Коментират се отговорите на учениците и евентуалните последствия.
5 задача
Задачата се поставя за самостоятелно изпълнение от учениците, като при недостиг на учебно време се оставя за довършване у дома.

В края на часа, учителят обръща внимание, че домашната работа към урока е задължителна, тъй като в следващия час ще се продължи по темата.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню