Информационни технологии за 10 клас


Отиване към съдържанието

7 учебен час

Разпределение

Урок 7
2 задача
Задачата се поставя за самостоятелно изпълнение, като се изисква учениците сами да измислят данни за попълване. Учителят поставя минимално изискване за генериране на поне 4 поръчки, всяка от които да има по минимум 2 питиета.
3 задача
Учителят демонстрира изпълнение на задачата по стъпки, като прави коментари. Особено внимание се обръща на полето за изчисление и използването на помощника
Expression Builder за създаването на формулата.
4 задача
Тества се създадената заявка за различните поръчки.
5 задача
Учителят демонстрира изпълнението на задачата, като коментира използването на функцията
Sum в реда Total.
6 задача
Тества се създадената заявка за различните поръчки.

7 задача
Задачата се поставя
за самостоятелно изпълнение от учениците, като учителя обръща внимание на полето за датата и условието, което трябва да бъде в реда Total, както и построяването на формулата.
8 задача
Задачата се поставя за самостоятелно изпълнение от учениците, като при необходимост учителят отговаря на поставени въпроси пред цялата група.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню