Информационни технологии за 10 клас


Отиване към съдържанието

16 учебен час

Разпределение

Урок 16
1 задача
Учителят коментира последователността от стъпки, които трябва да се извършат за решаване на задачата, а именно:
- създаване на заявка
- създаване на подформуляр, базиран на заявката
- вмъкване на подформуляра във формуляра за поръчка
Демонстрира се създаването на заявка с използването на функцията
Choose. Останалите стъпки учениците извършват самостоятелно, като при необходимост учителят помага.
2 задача
Учителят демонстрира създаването на необходимата заявка, като обръща специално внимание на възможността за създаване на връзки между таблиците, които преди това не са съществували.
Учениците самостоятелно работят върху отчета.
3 задача
Учителят поставя за самостоятелно изпълнение задачата, като представя функицята
Date().


Назад към съдържанието | Назад към главното меню