Информационни технологии за 10 клас


Отиване към съдържанието

18 учебен час

Разпределение

Урок 18
Уроци 18-21 преминават по следната схема: групата/класа се разделя на 8 екипа от двама-трима ученика. Всяко едно от задания се дава на два екипа едновременно.
В този час учениците се запознават със заданията, проектират таблиците по тях и ги създават.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню