Информационни технологии за 10 клас


Отиване към съдържанието

1 учебен час

Разпределение

Урок 1
4 задача
При липса на Интернет, регистрационната форма може да бъде прожектира на екран, като се използва изображението от тук.
След запознаването с регистрационната форма се очаква да бъдат формулиране следните отговори на въпросите:

 • Кои са задължителните полета за попълване?

потребителско име, е-мейл, обръщение, име, фамилия

 • Кои от задължителните полета са уникални като съдържание, т.е. данните попълнени в тях не могат да се дублират с данни на други клиенти?

потребителско име, тъй като не може да има двама потребители в системата с едно и също име

 • Колко текстови полета се попълват при регистрацията?

14

 • Колко полета с падащ списък се попълват при регистрацията?

7

 • Кое поле от падащите списъци може да бъде заменено с радиобутон и с какъв надпис може да бъде той?

пол, като могат да бъде заменено с надпис "мъж" или "жена"

 • В колко полета се попълва датата на раждане?

3, тъй като е разделена на ден, месец и година

 • В кои полета трябва да се въвеждат данни от числов тип, т.е. само цифри?

пощенски код, дата на раждане, стационарен телефон

 • В кои полета се въвеждат данни от текстов тип, т.е. букви и цифри?

потребителско име, е-мейл, име, презиме, фамилия, адрес, държава, град, Instant Messenger

 • Ако тази информация се съхрани под формата на таблица, то какво ще се записва в колоните и редовете на таблицата?

един възможен варинат е в колоните да се запазват данните по определено поле от регистрационната форма, а в редовете да се съхранява цялата информация за потребителя
8 задача
При липса на Интернет, може да се използва изображение на електронната фактура от тук.
Учителят прави коментар по схемата, като обяснява принципа, по който се прави справката за електронната фактура в системата.
9 задача
При липса на Интернет, може да се използва изображение на справката от тук.
Учителят коментира схемата, като отново обръща внимание на потока от информация, но коментира, че данните, които се съхраняват могат да бъдат обработвани от системата преди да бъдат представени на потребителя.
10 задача
При липса на Интернет, може да се използва изображение на справката от тук.
Учителят коментира схемата, по аналогия на тази от предходната задача.
11 задача
Очаква се да бъдат формулирани следните отговори на въпросите:

 • Колко пъти е съхранена идентификационната информация за всеки клиент?

само веднъж, като при всяко влизане в системата се прави проверка за потребителят и се получава достъп до данните за услугите, които е ползвал

 • За кои услуги, използвани от даден клиент, се пази информация?

от справката в задача 10 може да се види пълния списък на услугите, за които се пази информация

 • По кое поле от въведените в регистрационната форма се открива информация за използваните услуги от клиента?

потребителско име

 • Могат ли да се съхранят в таблица данните за използваните услуги от даден клиент?

да, тъй като те са фиксиран брой
12 задача
Очаква се да бъдат формулирани следните отговори на въпросите:

 • Защо системата на М-Тел с информация за клиентите и услугите ползвани от тях е база от данни?

информацията за клиентите и ползваните от тях услеги е структурирана, което позволява извършването на различни справки

 • Каква информация се съдържа в записа, който се създава при регистрация на клиент в сайта на компанията?

само информацията от полетата в регистрационната форма, данните за услугите се запзват отделно

 • Кои записи са повече на брой: записите на клиентите или записите с използваните от тях услуги?

записите с използваните услуги от клиентите са повече, тъй като те се пазят по месеци, а идентификационните данни на клиентите се запазват еднократно


Назад към съдържанието | Назад към главното меню