Информационни технологии за 10 клас


Отиване към съдържанието

19 учебен час

Разпределение

Урок 19
Уроци 18-21 преминават по следната схема: групата/класа се разделя на 8 екипа от двама-трима ученика. Всяко едно от задания се дава на два екипа едновременно.
В този час учениците представят таблиците пред класа и започват въвеждането на данни в тях, като при необходимост ги довършват у дома.
Учителят прави демонстрация за въвеждането на данни от електронна таблица в бази от данни, като за основа ползва заданието от урок 21. За целта е необходимо предварително от Образец 1 да е подготвил електронна таблица с имената на учениците в училище и класовете им.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню