Информационни технологии за 10 клас


Отиване към съдържанието

30 учебен час

Разпределение

Урок 26
Учителят разделя класа на екипи от по 2-3 ученика, като им поставя за изпълнение 1 задача. Във втората половина на часа всеки екип представя какъв видеоклип е открил и с кой предмет от изучаваните е свързан той.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню