Информационни технологии за 10 клас


Отиване към съдържанието

23 учебен час

Разпределение

Урок 22
Урокът е предвиден за два учебни часа, като първият учебен час акцентът е върху авторските права на компютърни програми, а вторият - върху използването на произведения на изкуството.
1 - 2 задача
Учителят поставя задачите за самостоятелно изпълнение от учениците.
3 задача
След намирането на Законът учителят насочва вниманието на учениците към първия въпрос, като ги оставя сами да открият неговия отговор в рамките на 4-5 минути. Ученикът, който е готов с отговора посочва точното място в Законът, където е намерен. След това се поставя следващия въпрос и така до изчерпването на всички въпроси.
За по-бързото откриване на отговорите, учителят може да демонстрира търсенето на дума или съчетание от думи в Интернет страница със средствата на браузъра.
Очаква се да бъдат формулирани следните отговори на въпросите:

  • В коя глава и кой член от Закона е определено, че компютърните програми са обект на авторско право?

Глава втора Обекти на авторско право, чл. 3, ал 1, т. 1

  • На кого принадлежи авторското право върху компютърна програма, създадена от програмист по време на работа в дадена фирма?

На работодателя по смисъла на чл. 14

  • На кого принадлежи авторското право върху компютърна програма, създадена от програмист по поръчка от друго лице (фирма)?

На автора по смисъла на чл. 42, ал. 1

  • Има ли право поръчителят на компютърната програма да я използва без разрешението на нейния създател?

Има право по смисъла на чл. 42, ал. 2

  • В сила ли е чл. 41 от Закона за компютърните програми?

Не, тъй като има отделен член в Законът, който регламентира авторското право върху компютърни програми в полза на работодателя.

  • Може ли да се предоставя закупена компютърна програма на друго лице за безвъзмездно ползване по смисъла на Закона?

Не, тъй като попада в нарушенията изброени в чл. 97, ал. 1, т. 8 и 9

  • Може ли да се прави копие на закупена компютърна програма?

Да, по смисъла на чл. 71, ал. 1

  • Колко години е в сила авторското право върху компютърна програма?

70 години по смисъла на чл. 28а

В този час не се разглежда
4 задача, тъй като времето е недостатъчно.
В края на часа учителят поставя задачата за домашна работа като задължителна, тъй като в следващия час ще трябва да се дискутира тази тематика.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню