Информационни технологии за 10 клас


Отиване към съдържанието

9 учебен час

Разпределение

Урок 9
2 задача
Учителят демонстрира изпълнението на задачата, като обръща внимание на опцията за групиране по поле при създаването на отчета. Коментира възможностите за групиране, които се задават в прозореца Summary Options.
3 задача
Задачата се поставя за самостоятелно изпълнение от учениците.
4 задача
Учителят поставят за самостоятелно изпълнение задачата, като припомня при необходимост как се отваря прозореца с характеристиките на полето и къде трябва да се зададе формата на данните.
5 - 6 задача
Задачите се поставят за самостоятелно изпълнение от учениците.
7 задача
Учителят поставя задачата за самостоятелно изпълнение, като при необходимост помага на места.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню