Информационни технологии за 10 клас


Отиване към съдържанието

22 учебен час

Разпределение

Часът е предназначен за проверка на знанията на учениците за бази от данни. Провежда се под формата на тестово изпитване, като учениците се разделят на две групи. На всяка група се дава отделен вариант за тестово изпитване, съдържащ набор от въпроси.
Тестово изпитване - 1 вариант
Тестово изпитване - 2 вариант


Назад към съдържанието | Назад към главното меню