Информационни технологии за 10 клас


Отиване към съдържанието

14 учебен час

Разпределение

Урок 14
1 - 2 задача
Задачите се поставят за самостоятелно изпълнение от учениците.
3 задача
Учителят коментира дизайна на формуляра, като обръща внимание на полетата, които не са достъпни за въвеждане. Припомня необходимостта от заявка, в която да фигурират съответните полета. Поставя задачата за самостоятелно изпълнение, като при необходимост дава насочващи указания.
4 задача
Учениците изпълняват самостоятелно задачата.
5 задача
Задачата се изпълнява колективно, като учителят демонстрира и коментира стъпките.
6 задача
Учителят насочва вниманието на учениците към падащия списък за служителите, където освен номера е представено и собственото име. Обръща внимание на формата на полетата за дата и час.
Задачата се поставя за самостоятелно изпълнение от учениците, като при необходимост учителят помага.
7 задача
Учениците работят самостоятелно по задачата, като учителят изисква попълването на поне 4 поръчки.Назад към съдържанието | Назад към главното меню