Информационни технологии за 10 клас


Отиване към съдържанието

25 учебен час

Разпределение

Урок 23
Учителят припомня първите уроци за бази от данни за М-Тел, в които се разглеждаха такива в Интернет пространството, като прави обобщението, че това е тенденция - все повече информация да се предоставя на хората в Интернет чрез бази от данни. В този час ще се разгледат бази от данни, които са ориентирани към учениците и се предоставят от Министерството на образованието, науката и младежта.
1 - 2 задача

Задачите се поставят за самостоятелно изпълнение от учениците.
3 задача
Задачата се изпълнява колективно, като се коментират отделните стъпки.
4 задача
Задачата се поставя за самостоятелно изпълнение от учениците, като учителят проверява дали е достигнато до необходимата информация.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню