Информационни технологии за 10 клас


Отиване към съдържанието

2 учебен час

Разпределение

Урок 2
1 задача
Очаква се да бъдат формулирани следните отговори на въпросите:

 • Каква информация за служителите в една фирма се съдържа във всяка една от таблиците?

В таблица 2 се съдържат данни за имената и ЕГН-тата на всички служители, а в таблица 1 за датата на постъпване на работа, заплатата, на която е назначен, процента прослужено в време, сумата, която му се полага допълнително за прослужено време, процента на удръжките, сумата на удръжките, данъка общ доход и сумата, която чисто получава като запалата

 • Как можете да намерите данни за удръжките и заплатата на служителя Иван Николов?

От таблица 2 намираме номера на служителя, а в таблица 1 съответните данни срещу този номер.

 • Има ли дублиране на част от данните в редовете на таблицата?

Да, в таблица 1 има дублиращи се заплати, а в таблица 2 дублиращи се презимена

 • Данните в коя колона се срещат и в двете таблици?

номерата на служителите

 • Има ли дублиране на данни в тази колона?

Не

 • В коя от двете таблици има втора колона, в която е невъзможно да има дублиране на данни и защо?

В таблица 2 няма дублиране на данните в колоната с ЕГН-ата, тъй като те са уникални за всеки гражданин

 • Могат ли данните в двете таблици да се променят независимо една от друга?

Могат, във всички колони без номерата на служителите.

 • Допустимо ли е промени да се правят във всички колони на двете таблици независимо една от друга?

Не, тъй като ако се променят номерат на служителите, ще се наруши коректността на данните

 • Защо двете таблици могат да бъдат части на обща база от данни?

Защото представляват структурирана информация, в която могат да се търсат и извличат данни

 • Какво образуват данните за един служител в таблиците?

Запис.
2 задача
Очаква се да бъдат формулирани следните отговори на въпросите:

 • Колко полета притежава всеки един запис от базата данни, съхранена в Таблица 1?

9

 • Какъв тип данни се съдържат в различните полета на Таблица 1 и Таблица 2?

В таблица 1 се съдържат: числови, текстови и дата, а в таблица 2 само числови и текстови.

 • Кое е ключовото поле за Таблица 1 и кое за Таблица 2?

За таблица 1 ключово поле е Номер, а за таблица 2 може да бъде Номер или ЕГН.

 • В кои полета съдържанието се получава от изчисляване на стойности, записани в други полета?

В таблица 1 сумата за прослужено време, сумата за удръжки, данъка за общ доход и сумата за заплата.
3 задача
Очаква се да бъдат формулирани следните отговори на въпросите:

 • Какво е общото между Таблица 3 и другите две таблици?

Таблица 3 съдържа данни за отпуските на служителите в същата фирма

 • Колко полета съдържа всеки един запис от таблицата?

4

 • Какъв тип данни се съдържат в различните полета?

ЕГН - числов, Брой дни - числов, В отпуска от - дата, На работа на - дата

 • По кое поле може да се разбере кога излиза в отпуска даден служител?

ЕГН

 • Може ли да се получи информация за заплатата на даден служител, който излиза в отпуска в определен интервал, без да се използва Таблица 2?

Не, защото от таблица 3 чрез ЕГН-то в таблица 2 се установява номера на служителя и по този номер в таблица 1 се разбира заплатата му.
4 задача
Очаква се да бъдат свързани полетата Номер от таблица 1 и таблица 2, както и полетата ЕГН от таблица 2 и таблица 3.
5 задача
Очаква се да бъдат формулирани следните отговори на въпросите:

 • От колко полета се състои един запис в таблицата?

3

 • Притежава ли таблицата ключово поле?

Да, ЕГН

 • Таблицата съдържа ли данни за всички служители?

Не, само за 21 служителя.

 • Може ли да се определи колко авансово е получил даден служител по негово име?

Може, като от таблица 2 се вземе неговото ЕГН и се намери в таблица 4 сумата, записана в колона Сума срещу това ЕГН.
6 задача
Учениците работят самостоятелно по задачата, като трябва да свържат със стрелка всяко едно ЕГН от таблица 2 със същото ЕГН от таблица 4.
7 задача
Очаква се учениците самостоятелно да попълнят таблицата, а след това да се направи коментар пред цялата група.
8 задача
Очаква се да бъдат формулирани следните отговори на въпросите:

 • От колко полета се състои всеки запис в различните таблици?

Таблица 5 - 6 полета; таблица 6 - 6 полета; Таблица 7 - 1 поле

 • Кои полета в съответните таблици са определени за ключови?

Таблица 5 - ID, таблица 6 - ID

 • С какъв тип връзки са свързани таблиците помежду си?

Таблица 5 и 6 - едно към много; таблица 5 и 7 - едно към много

 • В кои две таблици има поле в записите с едно и също име, но с различно смислово съдържание?

В таблица 5 и 6 полето ID е с едно и също име, но в първата е номер на курс, а във втората е номер на курсист.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню