Информационни технологии за 10 клас


Отиване към съдържанието

4 учебен час

Разпределение

Урок 4
1 - 3 задача
Задачите се изпълняват самостоятелно от учениците под ръководството на учителя, който коментира особеностти при всяка една от тях и при необходимост помага.
4 задача
Учителят коментира разликата между List Box и Combo Box, като обръща внимание в кои случаи е подходящо да бъде избран единия и в кои другия тип.
5 задача
Учителят изисква от ученик да припомни определението за ключово поле и каква роля има то в базата от данни.
6 - 7 задача
Задачите се поставят за самостоятелно изпълнение от учениците, като учителят контролира крайния резултат.
8 задача
По задачата се работи колективно, като учителят обръща внимание на формата за полетата от тип дата и час, както и за избора на стойност за полето Personal от таблицата с персонала.
9 задача
Задачата се поставя за самостоятелно изпълнение от учениците, като учителят обръща внимание, че тук няма да има ключово поле, тъй като ще има дублиране на стойности.
10 задача
Учителят коментира необходимостта от връзки между таблиците, за да се извличат стойност и демонстрират как се създават тези връзки. При създаването на връзки, ако в групата има ученици с изявени интереси се коментира налагането на интегритет на връзките, както и опциите по отношение тип на връзката.Назад към съдържанието | Назад към главното меню