Информационни технологии за 10 клас


Отиване към съдържанието

27 учебен час

Разпределение

Урок 24 - продължение
Учителят изисква демонстрирането на някои от презентациите, създадени в изпълнение на 5 задача. Коментира се тяхната съдържателна част, както и дизайн и презентационните умения на представящия.
След това учителят изисква представянето на част от домашните работи, като при необходимост се коментира представеното съдържание.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню