Информационни технологии за 10 клас


Отиване към съдържанието

10 учебен час

Разпределение

Урок 10
В началото на часа, учителят припомня каква форма се попълва при създаване на нова поръчка и как се задават напитките към тази поръчка, което става в отделна форма. Задачата е да се обединят тези две форми в една, така че сервитьорът още със създаването на поръчката да въвежда данни за нея. Тази задача ще се реализира, чрез вмъкване на формата за питиета като подформуляр във формата за поръчки.
3 задача

Учителят демонстрира изпълнението на задачата, като прави съответните коментари в отделните стъпки.
4 - 5 задача
Задачите се поставят за самостоятелно изпълнение от учениците, като учителят следи за получения резултат.
След изпълнението на задачата, учителят обръща внимание, че когато клиентите приключат с поръчките, то сервитьорът трябва да въведе крайния час и да отпечата списък с поръчаните напитки и стойността им. Това е необходимо да става от формуляра на самата поръчка.
6 задача
Учениците изпълняват задачата самостоятелно под ръководството на учителят, като при необходимост той коментира част от стъпките, но не демонстрира решението.
След изпълнението на задачата учителят обобщава направено до момента по заданието за кафенето. Последната стъпка е обединяването на всички компоненти в едно цяло, чрез което да става достъпа до всеки един от тях, тъй като се очаква, че крайният потребител не притежава знания и умения за работа с бази от данни. Една възможност за обединяването на всички компоненти е създаването на команден панел за потребителя.
7 задача
Учителят демонстрира изпълнението на задачата по стъпково, като прави съответните коментари.
8 задача
Задачата се поставя за самостоятелно изпълнение от учениците, като учителят помага при необходимост.
10 - 11 задача
Учениците тестват самостоятелно създадения команден панел.
12 задача
Задачата се поставя за самостоятелно изпълнение, като учителят обръща внимание на картинката, която предварително трябва да бъде намерена и запазена на компютъра.
14 задача
Учителят демонстрира изпълнението на задачата, като коментира възможността за създаване на панели за обединяване на команди.
15 - 17 задача
Задачите се поставят за самостоятелно изпълнение от учениците, като при необходимост учителят помага.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню