Информационни технологии за 10 клас


Отиване към съдържанието

17 учебен час

Разпределение

Урок 17
1 задача
Учителят поставя задачата за самостоятелно изпълнение, като при необходимост помага.
2 задача
Учителят припомня значението на командния панел за използване на базата от данни от краен потребител. Задачата се изпълнява самостоятелно от учениците, като учителят може да помогне при въпроси свързани с графичния дизайн на панела.
3 задача
Учителят демонстрира възможностите на
MS Access за настройване на интерфейса с цел получаване на самостоятелно приложение за базата от данни. Учениците извършват съответните настройки.
5 задача
Задачата се поставя за самостоятелно изпълнение от учениците.
6 задача
След демонстрацията на готовото приложение, учителят обяснява последователността от необходими стъпки за зареждане на базата от данни в режим на редактиране.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню