Информационни технологии за 9 клас


Отиване към съдържанието

Разпределение

Годишно разпределение по ИТ за 9 клас
2010-2011 година

Час

Тема на урока

Тип на урока

1.

Компютърни системи и ИТ

преговор

2.

Търсене и съхраняване на информация от Интернет

упражнение

3.

Създаване на презентация

упражнение

4.

Споделяне на документи в Интернет

нови знания

5.

Представяне на презентация пред публика

упражнение

6.

Представяне на презентация пред публика

упражнение

7.

Анализ на представянето на презентация пред публика

проверка и оценка

8.

Настройка на работния екран на MS Word

нови знания

9.

Текстови шаблони

нови знания

10.

Упражнение

упражнение

11.

Циркулярни писма

нови знания

12.

Упражнение (фирмена бланка)

упражнение

13.

Нетекстови обекти в текстов документ

упражнение

14.

Екипна работа по проект

упражнение

15.

Работа по проект

упражнение

16.

Работа по проект

упражнение

17.

Защита на работата по проект

упражнение

18.

Специализиран софтуер за изчертаване на схеми

нови знания

19.

Проект: Топология на компютърна мрежа

упражнение

20.

Упражнение (структурни схеми)

упражнение

21.

Упражнение (електрически схеми)

упражнение

22.

Упражнение (схема на карта)

упражнение

23.

Комбиниране на информация ("План за евакуация")

проверка и оценка

24.

Обработка на данни от тип дата в електронни таблици

комбиниран

25.

Специализирани функции (DATEIF, TODAY(), LOOKUP, MOD)

комбиниран

26.

Валидация на данни в електронна таблица

нови знания

27.

Защита на данни в електронна таблица

нови знания

28.

Упражнение (формуляр за поръчка)

комбиниран

29.

Филтриране на данни в електронна таблица

нови знания

30.

Търсене на данни в електронна таблица

нови знания

31.

Обработка на данни в електронна таблица

проверка и оценка

32.

Анализ на данни в електронна таблица

нови знания

33.

Проект: Учебно-помощна литература в обучението по ИТ

упражнение

34.

ИТ в помощ при разработката на тематични проекти, свързани с други учебни предмети

упражнение

35.

Консултации по проекти

упражнение

36.

Представяне на резултати от работата по проекти

проверка и оценка

Внимание!
При недостиг на учебно време 24 (31 уч. час) и 25 урок (33 уч. час) от учебното помагало могат да бъдат прескочени или зададени като курсово задание за самостоятелна работа у дома. При вторият вариант е необходимо учителят да оцени качеството на изпълнените задачи от учениците.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню