Информационни технологии за 9 клас


Отиване към съдържанието

Съдържание

1. Информационни технологии. Компютърни системи (виж тук)
Методически задачи за урока:

 • да се опреснят придобитите знания в обучението по ИТ в 5-8 клас по отношение компютърни системи и изучавани програмни средства
 • да се провокира интерес към проучване на новостите в областта на ИТ
 • да се обогатят знания за представяне на информация пред публика със средствата на ИТ

2. Споделяне на документи (виж тук)
Методически задачи за урока:

 • опресняване знанията за електронна комуникация
 • запознаване с платформа за споделяне на документи

3. Работна среда на Microsoft Word. Ленти с инструменти (виж тук)
Методически задачи за урока:

 • запознаване с възможностите за настройка на работния екран на MSWord

4. Шаблони за текстови документи (виж тук)
Методически задачи за урока:

 • опресняване на знанията и уменията за работа с таблица в текстов документ
 • запознаване с възможността за създаване на шаблон в текстообработваща програма

5. Фирмена бланка
Методически задачи за урока:

 • разширяване на знанията за наборно поле в текстов документ
 • запознаване с горния и долния колонтитул в текстов документ

6. Циркулярни писма
Методически задачи за урока:

 • запознаване с възможността да се създават циркулярни писма със средствата на текстообработваща програма

7. Проект: Плакат
Методически задачи за урока:

 • разработване на текстови документи с нестандартна структура по определена тематика чрез използване на специализирани средства на текстообработваща програма
 • опресняване на знанията и уменията за вмъкване на нетекстови обекти в текстов документ

8. Проект: Училищен вестник
Методически задачи за урока:

 • разработване на текстови документи с нестандартна структура по определена тематика чрез използване на специализирани средства на текстообработваща програма
 • опресняване на знанията и уменията за вмъкване на нетекстови обекти в текстов документ

9. Проект: Рекламна листовка
Методически задачи за урока:

 • разработване на текстови документи с нестандартна структура по определена тематика чрез използване на специализирани средства на текстообработваща програма
 • опресняване на знанията и уменията за вмъкване на нетекстови обекти в текстов документ

10. Проект: Брошура
Методически задачи за урока:

 • разработване на текстови документи с нестандартна структура по определена тематика чрез използване на специализирани средства на текстообработваща програма
 • опресняване на знанията и уменията за вмъкване на нетекстови обекти в текстов документ

11. Чертане на схеми
Методически задачи за урока:

 • запознаване с основните възможности на специализиран софтуер за създаване на чертежи и схеми
 • опресняване на знанията за различните видове мрежови топологии

12. Проект: Топология на компютърни мрежи
Методически задачи за урока:

 • затвърждаване на знанията и уменията за създаване на чертежи
 • опресняване на знанията за топологии на компютърни мрежи

13. Структурни схеми
Методически задачи за урока:

 • разширяване на знанията и уменията за работа със специализиран софтуер за създаване на чертежи

14. Електрически схеми
Методически задачи за урока:

 • разширяване на знанията и уменията за работа със специализиран софтуер за създаване на чертежи

15. Карта
Методически задачи за урока:

 • разширяване на знанията и уменията за работа със специализиран софтуер за създаване на чертежи

16. Проект: План за евакуация
Методически задачи за урока:

 • затвърждаване/проверка на знанията и уменията за създаване на схема със средствата на специализирана програма
 • затвърждаване/проверка на знанията и уменията за работа с нетекстови обекти в текстов документ

17. Учебни дни
Методически задачи за урока:

 • опресняване знания за обработка на данни от тип дата в електронна таблица
 • разширяване на знания за специализирани функции за обработка на данни от тип дата

18. Работна заплата
Методически задачи за урока:

 • опресняване знанията за работа с няколко работни листа
 • разширяване на знанията и уменията за работа с функции, обработващи данни от тип дата
 • запознаване с функция за съответствие на данни

19. Валидация на данни
Методически задачи за урока:

 • запознаване с възможността да се валидират данни при въвеждането им в електронна таблица
 • запознаване с възможността за условно форматиране на данни

20. Формуляр за данни
Методически задачи за урока:

 • опресняване на знанията и уменията за форматиране на клетки в електронна таблица
 • запознаване с възможността да се защитават определени клетки в електронна таблица

21. Формуляр за поръчка
Методически задачи за урока:

 • опресняване на знанията и уменията за форматиране на клетки в електронна таблица
 • запознаване с възможността за използване на валидацията на данни за въвеждане на данни от предварително дефиниран списък от стойности

22. Филтриране на данни в електронна таблица
Методически задачи за урока:

 • запознаване с предимствата и ограничения на възможността за автоматично филтриране на данни
 • запознаване с възможността за филтриране на данни по повече от два критерия

23. Търсене на данни в електронна таблица
Методически задачи за урока:

 • опресняване на знанията и уменията за сортиране на данни в електронна таблица
 • запознаване с функции за търсене на данни в електронна таблица
 • затвърждаване на знанията и уменията за създаване на таблица със защитени клетки

24. Анализ на данни в електронни таблици
Методически задачи за урока:

 • опресняване знанията за адресация на клетки в електронни таблици
 • запознаване с функциите за броене и сумиране на стойности, отговарящи на определени критерии
 • опресняване знанията и уменията за създаване на диаграми в електронни таблици

25. Проект: Учебно-помощната литература в обучението по ИТ
Методически задачи за урока:

 • затвърждаване работата с функциите за броене и сумиране на стойности, отговарящи на определени критерии
 • опресняване знанията и уменията за създаване на диаграми в електронни таблици

26. Проект: Брошура на ООН
27. Проект: Девиаторен ключ
28. Проект: Населението на света


Назад към съдържанието | Назад към главното меню