Проверка и оценка - Компютърно моделиране

Отиване към съдържанието

Главно меню:

За 4 клас
 

Карти за оценяване постиженията на учениците:
-  входно ниво с оценъчен характер
-  отговори и оценъчна схема за входно ниво
-  изходно ниво с оценъчен характер
-  отговори и оценъчна схема за изходно ниво

Онлайн тестове за проверка на знанията

  • Тест 1

- Тестът във Forms за тези, които работят с Office 365.
Учителят и учениците трябва да имат акаунти в Office 365.
- Тестът в Google Forms.
Учителят трябва да има акаунт в Google!

  • Тест 2

- Тестът във Forms за тези, които работят с Office 365.
Учителят и учениците трябва да имат акаунти в Office 365.
- Тестът в Google Forms.
Учителят трябва да има акаунт в Google!

 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню