Автори - Компютърно моделиране

Отиване към съдържанието

Главно меню:

 
 
 
 

Ивайло Иванов

Хонуруван преподавател в СУ "Св. Климент Охридски". Участвал е в разработването на ДОИ по ИТ и Учебната програма по ИТ за 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас. Автор е над 40 учебника и учебни помагала по ИТ за средното училище. Лектор е на редица курсове за обучение на учители за преподаване и използване на ИТ в училище.

 

Весела Илиева

Начален учител в НСОУ София. Участвала в разработването на първата учебната програма по ИТ за начален етап. Автори е на над 15 учебни помагала по предмета за 1-4 клас. Лектор е на курсове за следдипломна квалификация за работа с компютри и ИТ в начален етап.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню