Проверка и оценка - Компютърно моделиране

Отиване към съдържанието

Главно меню:

За 3 клас
 

Карти за оценяване постиженията на учениците:
- входно ниво с диагностичен характер
- изходно ниво с оценъчен характер
- отговори и оценъчна схема за изходно ниво


Онлайн тестове за проверка на знанията

  • Тест 1

- Тестът във Forms за тези, които работят с Office 365.
Учителят и учениците трябва да имат акаунти в Office 365.
- Тестът в Google Forms.
Учителят трябва да има акаунт в Google!


 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню