Информационни технологии за 6 клас - itbook

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Информационни технологии за 6 клас

Съдържание


1. Основни информационни дейности. Измерване на информацията.
2. Файлова организация на данните.
3. Операции с файлове.

4. Преместване, преименуване и изтриване на файлове.

5. Помощна система в програма.

6. Търсене и замяна на текст.

7. Номериране на страници. Настройки за печат и отпечатване.
8. Въвеждане текст на чужд език.
9. Вмъкване на изображение в текстов документ.
10а. Упражнение
10б. Упражнение
11. Графични файлови формати.
12. Трансформация на изображения.
13. Сканиране на изображения.
14. Електронна таблица - преговор. Форматиране на клетки.
15. Аритметични действия в електронна таблица.
16. Функции в електронна таблица.


Авторски колектив


Ивайло Иванов, Людмила Попова, Пламен Петров

Ивайло Иванов е
участвал в разработването на ДОИ по ИТ и Учебната програма по ИТ за 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас. Автор е над 40 учебника и учебни помагала по ИТ за средното училище.
Людмила Попова е учител по ИТ в СУ "Христо Ботев" – Русе, а Пламен Петров в 134 СУ "Димчо Дебелянов" – София.
Тримата са преподаватели в курсове за следдипломна квалификация на учители от средното училище. Участвали са в разработването на учебно-помощни материали за обучението по ИТ в средното училище.


Издателство


"Нова звезда
2000" - София, Телефон: 02/ 946 1440, 946 1508 e-mail: novazvezda@bulgaria.com

 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню