Информационни технологии за 7 клас - 2016 - itbook

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Информационни технологии за 7 клас - 2016

Съдържание


1. Технически параметри на компютърна система
2. Избор на компютърна конфигурация
3. Защита на информация
4. Компютърни вируси. Антивирусна защита
5. Вмъкване на специални знаци и символи в текстов документ
6. Прехвърляне на данни между няколко текстови документа
7. Създаване и форматиране на таблици в текстов документ
8. Промяна на структурата на таблица в текстов документ
9. Упражнение
10. Електронна таблица
11. Абсолютно и относително адресиране на клетки във формули
12. Сортиране на данни в електронна таблица
13. Търсене и замяна на данни в електронна таблица
14. Решаване на проблем с електронна таблица
15. Диаграми в електронна таблица
16. Отпечатване на таблица и на отделни части от нея
17. Упражнение
18. Упражнение
19. Създаване на видеоклип
20. Обработка на видеофайлове
21. Вграждане на звук и видео в компютърна презентация
22. Вмъкване на обекти в компютърна презентация
23. Запазване на презентация в различни файлови формати
24. Представяне на информация пред публика с помощта на презентация
25. Упражнение
26. Разработване на проект
27. Авторски права при използване на интернет ресурси
28. Представяне на проект
29. Социални мрежи
30. Кибер тормоз и защита на личната неприкосновеност в интернет
31. Тест

Ресурсни материали към уроците

Допълнителни ресурси

Авторски колектив


Ивайло Иванов, Людмила Попова, Пламен Петров

Ивайло Иванов е
участвал в разработването на ДОИ по ИТ и Учебната програма по ИТ за 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас. Автор е над 40 учебника и учебни помагала по ИТ за средното училище.
Людмила Попова е учител по ИТ в СУ "Христо Ботев" – Русе, а Пламен Петров в 134 СУ "Димчо Дебелянов" – София.
Тримата са преподаватели в курсове за следдипломна квалификация на учители от средното училище. Участвали са в разработването на учебно-помощни материали за обучението по ИТ в средното училище.


Издателство


"Нова звезда
2000" - София, Телефон: 02/ 946 1440, 946 1508 e-mail: novazvezda@bulgaria.com

 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню