Информационни технологии за 7 клас - 2018 - itbook

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Информационни технологии за 7 клас - 2018

Съдържание


1. Технически параметри на компютърна система
2. Избор на компютърна конфигурация
3. Защита на информация
4. Компютърни вируси. Антивирусна защита
5. Вмъкване на специални знаци и символи в текстов документ
6. Прехвърляне на данни между няколко текстови документа
7. Създаване и оформяне на таблици в текстов документ
8. Промяна структурата на таблица в текстов документ
9. Упражнение
10. Електронна таблица
11. Абсолютно и относително адресиране на клетки във формули
12. Сортиране на данни в електронна таблица
13. Търсене и замяна на данни в електронна таблица
14. Решаване на проблем с електронна таблица
15. Диаграми в електронна таблица
16. Отпечатване на таблица и на отделни части от нея
17. Упражнение
18. Упражнение
19. Създаване на видеоклип
20. Обработка на видеофайлове
21. Вграждане на звук и видео в компютърна презентация
22. Вмъкване на обекти в компютърна презентация
23. Запазване на презентация в различни файлови формати
24. Представяне на информация пред публика с помощта на презентация
25. Упражнение
26. Разработване на проект
27. Авторски права при използване на интернет ресурси
28. Представяне на проект
29. Социални мрежи
30. Кибер тормоз и защита на личната неприкосновеност в интернет
24. Представяне на информация пред публика с помощта на презентация
25. Упражнение
26. Кибер тормоз и защита на личната неприкосновеност в интернет
27. Авторски права на софтуерни продукти
28. Разработване на проект
29. Авторски права при използване на интернет ресурси
30. Представяне на проект

Ресурсни материали към уроците

Авторски колектив


Ивайло Иванов, Людмила Попова, Пламен Петров

Ивайло Иванов е
участвал в разработването на ДОИ по ИТ и Учебната програма по ИТ за 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас. Автор е над 40 учебника и учебни помагала по ИТ за средното училище.
Людмила Попова е учител по ИТ в СУ "Христо Ботев" – Русе, а Пламен Петров в 134 СУ "Димчо Дебелянов" – София.
Тримата са преподаватели в курсове за следдипломна квалификация на учители от средното училище. Участвали са в разработването на учебно-помощни материали за обучението по ИТ в средното училище.


Издателство


"Нова звезда
2000" - София, Телефон: 02/ 946 1440, 946 1508 e-mail: novazvezda@bulgaria.com

 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню