Компютърно моделиране и информационни технологии за 5 клас - 2022 - itbook

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Компютърно моделиране и информационни технологии за 5 клас - 2022

ресурсни файлове

 

Съдържание


Тема 1: KОМПЮТЪРНА СИСТЕМА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
1.1 Въведение в информационните технологии и компютърните системи
1.2 Носители на информация и устройства за достъп до носители на информация
1.3 Файлова структура на организация на данните
1.4 Основни действия с файлове и папки
Tема 2: ИНТЕРНЕТ
2.1 Интернет. Правила за безопасна работа в интернет
2.2 Електронна поща
2.3 Търсене на информация в интернет
Tема 3. ЗВУК И ВИДЕО ИНФОРМАЦИЯ
3.1 Работа със звукова и видео информация
Тема 4: СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
4.1 Графични изображения
4.2 Работа с цветове
4.3 Изчертаване на геометрични фигури. Копиране на части от изображение
4.4 Упражнение
4.5 Изчертаване на прави и криви линии
4.6 Рисуване със свободна ръка
4.7 Упражнение
4.8 Текст в графично изображение. Отпечатване.
4.9 Трансформации в графично изображение
4.10 Обобщение - упражнение
Тема 5: КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ
5.1 Среда за компютърно моделиране
5.2 Геометрични фигури
5.3 Светофар
5.4 Упражнение
5.5 Упражнение
5.6 Образователна игра
5.7 Визия на образователна игра
5.8 Действия на герои
5.9 Натрупване на постижения
5.10  Игра за четни и нечетни числа
5.11  Реализиране на образователен проект
Тема 6: КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА
6.1 Компютърна текстообработка
6.2 Въвеждане и редактиране на текст
6.3 Действия с маркиран текст
6.4 Форматиране на текст
6.5 Упражнение
6.6 Обработка на текст на чужд език
6.7 Упражнение
Тема 7: ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ
7.1 Електронни таблици
7.2 Диаграми
7.3 Оформление на клетки и данни
Тема 8: КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
8.1 Компютърна презентация
8.2 Създаване на компютърна презентация
8.3 Дизайн на компютърна презентация
8.4 Упражнение
Авторски колектив


Ивайло Иванов, Людмила Попова, Пламен Петров

Ивайло Иванов е
участвал в разработването на ДОИ по ИТ и Учебната програма по ИТ за 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас. Автор е над 40 учебника и учебни помагала по ИТ за средното училище.
Людмила Попова е учител по ИТ в СУ "Христо Ботев" – Русе, а Пламен Петров в 134 СУ "Димчо Дебелянов" – София.
Тримата са преподаватели в курсове за следдипломна квалификация на учители от средното училище. Участвали са в разработването на учебно-помощни материали за обучението по ИТ в средното училище.


Издателство


"Нова звезда
2000" - София, Телефон: 02/ 946 1440, 946 1508 e-mail: novazvezda@bulgaria.com

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню