Учебна литература по ИТ


Отиване към съдържанието

Информационни технологии за 7 клас

Учебни помагала

Съдържание

1. Описание на технически параметри на компютърна система.
2. Справка за техническите параметри на компютъра.
3. Настройки на потребителския интерфейс на операционната система.
4. Компютърни вируси. Антивирусна защита.
5. Електронни таблици - преговор. Форматиране на електронна таблица.
6. Логически функции и оператори. Сортиране на данни.

7. Проектиране на електронна таблица.
8. Упражнение.

9. Упражнение.

10. Диаграми в електронна таблица.

11. Търсене и замяна на данни, действия с няколко работни листа и отпечатване на ЕТ.

12. Вмъкване на специални символи в текстов документ. Обмен на данни между текстови документи.

13. Вмъкване на нетекстови обекти в текстов документ.

14. Създаване на таблици в текстообработващата програма.

15. Форматиране на таблици в текстообработващата програма.
16. Упражнение.

17. Упражнение.
18. Компютърна презентация. Ефекти при смяна на слайд.
19. Вмъкване на обекти в презентация.
20. Правила за създаване и представяне на информация пред публика.

21. Упражнение.
22. Упражнение.

23. История на Интернет.Основни начини за достъп.
24. Комуникация в реално време.
25. Чат.
26. Указател на полезни интернет адреси.
27. Проекти.

Видеоклипове за етапите в решаване на задачите за версия на MS Office 2010 можете да видите от тук.

Авторски колектив


Ивайло Иванов, Людмила Попова, Пламен Петров

Ивайло Иванов е преподавател в 134 СОУ "Димчо Дебелянов" - София. Участвал е в разработването на ДОИ по ИТ и Учебната програма по ИТ за 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас. Автор е над 10 учебника и учебни помагала по ИТ за средното училище.
Людмила Попова е учител по ИТ в СОУ "Христо Ботев" – Русе, а Пламен Петров в 134 СОУ "Димчо Дебелянов" – София. И двамата са преподаватели в курсове за следдипломна квалификация на учители от средното училище. Участвали са в разработването на учебно-помощни материали за обучението по ИТ в средното училище.

Издателство


"Нова звезда" София, ул. "Цар Иван Асен ІІ", № 1, вх. Б, ет. 3 Телефон: 02/ 946 1440, 946 1508 e-mail: novazvezda@bulgaria.comНазад към съдържанието | Назад към главното меню