Информационни технологии за 7 клас - itbook

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Информационни технологии за 7 клас

Съдържание


1. Описание на технически параметри на компютърна система.
2. Справка за техническите параметри на компютъра.
3. Настройки на потребителския интерфейс на операционната система.
4. Компютърни вируси. Антивирусна защита.
5. Електронни таблици - преговор. Форматиране на електронна таблица.
6. Логически функции и оператори. Сортиране на данни.
7. Проектиране на електронна таблица.
8. Упражнение.
9. Упражнение.
10. Диаграми в електронна таблица.
11. Търсене и замяна на данни, действия с няколко работни листа и отпечатване на ЕТ.
12. Вмъкване на специални символи в текстов документ. Обмен на данни между текстови документи.
13. Вмъкване на нетекстови обекти в текстов документ.
14. Създаване на таблици в текстообработващата програма.
15. Форматиране на таблици в текстообработващата програма.
16. Упражнение.Авторски колектив


Ивайло Иванов, Людмила Попова, Пламен Петров

Ивайло Иванов е
участвал в разработването на ДОИ по ИТ и Учебната програма по ИТ за 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас. Автор е над 40 учебника и учебни помагала по ИТ за средното училище.
Людмила Попова е учител по ИТ в СУ "Христо Ботев" – Русе, а Пламен Петров в 134 СУ "Димчо Дебелянов" – София.
Тримата са преподаватели в курсове за следдипломна квалификация на учители от средното училище. Участвали са в разработването на учебно-помощни материали за обучението по ИТ в средното училище.


Издателство


"Нова звезда
2000" - София, Телефон: 02/ 946 1440, 946 1508 e-mail: novazvezda@bulgaria.com

 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню